واکسن‌های “کزاز و دیفتری”برای عقیم کردن

واکسن‌های “کزاز و دیفتری”برای عقیم کردن

محمد جواد محمودی رئیس کمیسیون مطالعات سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگیبا بیان اینکه در جنگ جمعیتی به ‏منظور کاهش جمعیت، از روش مسلحانه و غیر مسلحانه استفاده می شود، اظهار داشت: در روش غیر مسلحانه، دشمن برای ‏تضعیف طرف مقابل به جای صرف هزینه‌های هنگفت و کشتن انسان‌ها و ریختن خونشان، از به دنیا آمدن آنها ‏جلوگیری می‌کند‎.‎

محمودی ادامه داد: با ایجاد تغییرات جنسیتی، تعداد  117 میلیون زن ساکن در کشورهای آسیایی از جمله ‏هند و چین کاهش یافته است. همچنین، با رواج تک فرزندی، می‌توان مدعی شد اکنون در هندوستان به ازای 110 پسر ‏‏100 دختر و در چین نیز به ازای 120 پسر 100 دختر وجود دارد‎ .‎

وی بابیان آماری گفت: در خانواده‌های ایرانی که دو فرزند دارند نصف کمترشان دختر است و از 100 فرزند متولدشده ‏در کشور‌مان 52 فرزند پسر و 42 فرزند دختر است و این هشداری است که نشان می‌دهد در 40 سال آینده با کاهش جمعیت‏ دختران مواجه هستیم‎.‎

محمودی با یادآوری اینکه اساس باروری بر عهده زنان است، گفت: قاچاق زنان در برخی کشورها وجود دارد، هدف از ‏این اقدام دشمن این است که پسران نتوانند برای خود همسری داشته باشند و خشونت جنسی در آن‌ها افزایش یابد، ‏همچنین ناپایداری و گُسستگی در خانواده‌ها است‎.‎

بنگاه‌های صهیونیستی، حامی اصلی جنگ جمعیتی

محمودی بابیان اینکه بنگاه‌های صهیونیستی، حامی اصلی جنگ جمعیتی هستند، گفت: با ‏ورود جمعیت شناسان به مباحث سیاست‌های جمعیتی، حمایت مالی بنیادهای فراملیتی نظیر بنیادهای صهیونیستی ‏فورد، راکفلر و دیگر نهادهایی که در سطح بین‌المللی فعالیت داشتند، نظیر آژانس توسعه ایالات‌متحده و صندوق ‏جمعیت سازمان ملل متحد، سبب شد بودجه هنگفتی به فعالیت‌های علمی و پژوهشی جمعیت‌شناسی اختصاص ‏یابد‎.‎

وی خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها در پی عقیم کردن مردم هستند و با واکسن‌هایی همچون کزاز و دیفتری در قالب ‏شعارهای انسان دوستانه نظیر سلامت مادران و واکسیناسیون، زنان و مردان فقیرترین کشورها را برای همیشه عقیم ‏سازند‎.‎

 

دیدگاه ها بسته شده است