طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۳۳

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۳۳

موضوع بحث: تقویت چشم

برخی از اموری که باعث تقویت چشم می‌شوند؛ نگاه کردن به سبزه، نگاه کردن به آب جاری و نگاه کردن به روی زیبا است. در روایتی که از امام کاظم علیه‌السلام  نقل‌شده است، امام فرمودند؛ سه چیز بینایی را تقویت می‌کند؛ نگاه کردن به سبزه و...همچنین در روایات واردشده است که این سه چیز غم را از سینه می‌برند. خواندن قرآن با نگاه کردن به آن نیز باعث تقویت چشم می‌شود. این چهار چیز که به‌عنوان تقویت‌کنندگان چشم معرفی شدند، در تئوری اسلامی زیرمجموعه‌ی نگاه‌درمانی هستند.

دیدگاه ها بسته شده است