طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۱۵

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۱۵

ضعف و قدرت بدن از ظاهر بدن قابل‌رؤیت نیست، زیرا ممکن است که شخصی بدن درشت و حجیمی داشته باشد، اما ضعیف و ناتوان باشد. در مقابل ممکن است که شخصی بدن لاغر و کوچکی داشته باشد، اما قوی و قدرتمند باشد. منظور از نیرومندی و قدت بدن این است که آیا پاها، دست‌ها، و شانه‌ها قوی هستند یا نه. در روایات می‌فرمایند که منشأ قدرت شخص، قلوه پی است (امروزه به نام آدرنالین شناخته‌شده است). این قلوه پی موادی را ترشح می‌کند که باعث قدرت و قوت بدن می‌شود. این قلوه پی صدای انسان را قوی و ضعیف می‌کند.

دیدگاه ها بسته شده است