طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۱۱

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۱۱

وبا بیماری است که سریع الانتشار است، و عده زیادی مبتلا می‌شوند، و معمولاً منجر به مرگ می‌شود. در بعضی از کتب نقل‌شده است؛ وبا در کشور مصر آمده است، و در یک روز هفتاد هزار نفر را از بین برده است. در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله نقل‌شده است که فرمودند: اگر در کشور یا شهری وبا واردشد، به آن کشور یا شهر وارد نشوید، و اگر در کشور یا شهری بودید که وبا در آنجا واردشده است ازآنجا خارج نشوید (البته قسمت دوم مربوط به زمانی است که سربازان اسلام از ترس وبا از سرزمینی که در آنجا وبا آمده بود و مسلمانان با آن‌ها در پیکار بود، گریختن لذا پیامبر اکرم صلوات الله به ایشان فرمودند که از ترس وبا فرار نکنید)./p>

دیدگاه ها بسته شده است