طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۹

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۹

چهارمین درمان برای مسمومیت (خواه مسمومیت براثر عامل درونی باشد مانند؛ خوب کار نکردن اعضای داخلی، خواه براثر عامل بیرونی باشد مانند؛ مارگزیدگی)، عسل (در درمان بسیاری از بیماری‌ها کاربرد دارد) است. در روایتی نقل‌شده است؛ عسل درمان زهر کشنده است. برای درمان مسمومیت عسل به‌تنهایی کافی است، اما اگر روغن زرد گاوی به آن اضافه شود، کامل‌تر خواهد شد. چهارمین درمان مسمومیت و زهر حجامت است. حجامت نیز مانند عسل در درمان بیماری‌های زیادی کاربرد دارد، و یکی از موارد درمانی آن درمان مسمومیت است./p>

دیدگاه ها بسته شده است