طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۷

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۷

ممکن است شخص محتضر در هنگام جان کندن، با سختی جان کندن مواجه شود، و درد زیادی بر او وارد شود. که این امر باعث ناراحتی زیاد اطرافیان و عذاب خود شخص می‌شود. یکی از موارد (مثال‌های) سختی جان کندن ،کما است (حالتی که شخص ممکن است بشنود، یا ببیند اما نتواند عکس‌العملی انجام دهد). در این حالت ممکن است شخص برای سال‌ها بماند که هم خود شخص اذیت شود هم اطرافیانش. یکی از کارهایی که برای تسکین درد ناشی از جان کندن در روایات سفارش شده است، بردن شخص به محلی است که معمولاً در آنجا نماز می‌خوانده است./p>

دیدگاه ها بسته شده است