تأثیر تغذیه بر متابولیسم

مبنای ارزش گزاری غذا و ارائه الگوی تغذیه تأثیر بر متابولیسم است یا تأثیر بر قلب؟!

علاوه بر امنیت غذائی باید به دنبال تحقق سلامت غذا هم باشیم. حال سؤال اساسی این است که بر اساس چه شاخصی غذا را سالم اعلام کنیم؟ مشهور اطباء فعلی تأثیر غذا بر متابولیسم را مبنای ارزیابی قرار می دهند. تفسیر ارزش غذا به تأثیرش در متابولیسم بازگردانده می شود.

لکن در طب اسلامی ارزش غذا را به تأثیرش بر چهار امر مزاج، خون، نفس و قلب باز می گردانیم و مبتنی بر این نگاه به تبیین الگوهای غذائی متفاوت برای افراد مختلف می پردازیم. به عنوان مثال باید بحث کرد که غذا ها در تقویت قلب چه نقشی ایفاء می کنند و یا باید تأثیر غذا بر مزاج را مباحثه کرد و ... البته باید مراد از این چهار بخش را استظهاری و فقهی مباحثه کنیم و همینجا باید بگوئیم که مراد از قلب در ادبیات وحی، بخش میزبان عقل و محل پیدایش احساس و تصمیم و در یک جمله بخش اصلی فطرت انسان است.

به عنوان مثال مصرف برخی از میوه ها قلب را تقویت می کند و تقویت قلب تردید در تصمیم گیری را از بین می برد. در مباحثات تفصیلی طب اسلامی این دو مبنا را با یکدیگر بیشتر مقایسه می کنم.. 

حجت الاسلام علی کشوری- نشست مقدماتی نظام مقایسه طب اسلامی و طب مدرن -قم ۱۴ مهر ۱۳۹۷

      1. خبر نظام مقايسه

دیدگاه ها بسته شده است