طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۴ جلسه۳

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۴ جلسه۳

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

موضوع بحث: نجاسات و آلودگی‌ها

یکی از اموری که در نزد خداوند متعال کثیف و منفور است، و اگر به لباس انسان اصابت کند باید برطرف شود، ادرار است. کثیف بودن ادرار داری مراتبی است؛ به این صورت که ادرار انسان از سایر حیوانات کثیف‌تر است و در میان انسان‌ها ادرار دیگران نسبت به شخص داری کثافت و نفرت بیشتری است و در میان انسان‌های دیگر ادرار کافر از همه منفورتر و کثیف‌تر است (علت منفورتر بودن ادرار کافر این است که هم ادرارش کثیف است و هم خودش نجس و کثیف است)؛ و ادرار ناصبی از ادرار کافر هم نجس‌تر و کثیف‌تر است.

دیدگاه ها بسته شده است