طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۴ جلسه۲

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۴ جلسه۲

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

موضوع بحث: مقدمه

در باب غذاها و نوشیدنی‌ها بین فقیه و طبیب در تئوری اسلامی اصطکاک وجود دارد. فقیه مسائلی که مطرح‌شده است را می‌خواهد به سمت مسائل شرعی بکشاند، ولی طبیب می‌خواهد این مسائل را به سمت نظام سلامت اسلام بکشاند؛ اما دراین‌بین فقها با مشکلی روبه‌رو شدند و آن این بود که بعضی از این روایات با سایر روایات موجود در دیگر ابواب فقهی تعارض پیدا می‌کردند، لذا فقها این روایات را کنار می‌گذاشتند تا تعارض موجود از بین برود، درحالی‌که این روایات در طب اسلامی به‌راحتی قابل توجیه بودند. و به‌راحتی این تعارض موجود بین این روایات را رفع می‌کردند، و این تعارض را ظاهری می‌دانستند.

دیدگاه ها بسته شده است