طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۶۲

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۶۲

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

موضوع بحث: پیشگیری از بیماری جذام

در روایات برخی از امور به‌عنوان، اموری که برای جزام مفید هستند، معرفی‌شده‌اند (شاید از این تعبیر مفید هستند، بتوان استفاده کرد که این امور علاوه بر اینکه برای پیشگیری از بیماری جذام مفید هستند در درمان آن نیز کاربرد داشته باشند). اولین مورد؛ داوری شافیه است. در روایاتش آمده است؛ که داروی شافیه برای جزام مفید است، و نیز برای همه نشانه‌های مرّه.(شاید از این تعبیر بتوان استفاده کرد، که علت جذام مرّه است). در ادامه روایت می‌فرماید هرگاه این دارو هفده ماهِ شد برای درمان جذام مفید است.

دیدگاه ها بسته شده است