طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۵۸

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۵۸

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

موضوع بحث: پسردار شدن و دختردار شدن

در روایات برای کسانی که خواهان فرزند پسر هستند، توصیه‌هایی ارائه‌شده است. اولین توصیه؛ خوردن کاسنی است. دومین مورد؛ آب آسمان است. ویژگی خاص آب آسمان این است، که منوط به‌قصد شخص از خوردن آن است؛ به این صورت که اگر شخص قصد کند که فرزند دختر داشته باشد، فرزند او دختر خواهد شده، و اگر قصد کند که فرزند او پسر باشد خداوند به او فرزند عطا می‌کند. در روایتی که از پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه نقل‌شده است فرمودند؛ قسم به کسی که مرا به‌حق مبعوث کرده است، اگر کسی آب آسمان را بنوشد، نازا باشد، خداوند به او فرزندی خواهد داد، و اگر هم دوست دارد پسر یا دختردار شود به آن باردار می‌شود...

دیدگاه ها بسته شده است