طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۵۲

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۳ جلسه۵۲

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

آیت الله تبریزیان-دراسة فی الطب الرسول-طب اسلامی

موضوع بحث: درمان بواسیر

بواسیر دو نوع است؛ نوع اول ماده است که به‌صورت زخم است. نوع دوم نر است که به ساچمه‌ای معروف است. یکی از درمان‌های بواسیر، استفاده از تره است که استفاده از این تره مراحلی دارد؛ مرحله اول؛ باید از تره‌ای استفاده کنید که ته آن سفید است. در مرحله دوم؛ قسمت‌های سفید را جدا کنید و خورد کنید بدون اینکه بشویید، و سپس در یک ظرف بریزید. در مرحله سوم کوهان شتر را آب کرده و به آن اضافه کنید تا با آن روغن پخته شود. در مرحله چهارم؛ ده گردو را پوست گرفته و با هفت مثقال پنیر ایرانی بکوبید، و در داخل ظرف تره و روغن شتر ریخته و با آن‌ها بپزید، و به‌صورت صبحانه مصرف کنید.

دیدگاه ها بسته شده است