طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۵۷

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۵۷

مستفاد از روایات این است که فاصله بین دو حجامت بستگی به سن شخص دارد. اگر شخص بیست سال دارد، حداقل فاصله بین دو حجامت بیست روز است، اگر سی سال دارد حداقل فاصله بین دو حجامت سی روز است و به همین نسبت. نکته‌ای که وجود دارد این است که منظور این روایت این نیست که هرچه سن شخص کمتر شود، فاصله بین دو حجامت کم شود، زیرا اگر این‌گونه باشد به‌عنوان‌مثال بچه یک‌ساله را باید هر یک روز یک‌بار حجامت کرد. درحالی‌که روایات دیگری در باب حجامت کودک چهارماهه می‌فرمایند؛ هریک ماه یک‌بار او را حجامت کنید.

دیدگاه ها بسته شده است