طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۵۶

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۵۶

در روایات اسلامی به کیفیت حجامت نیز اشاره‌شده است. اولین چیزی که در باب کیفیت حجامت ذکرشده است، این است که؛ شخصی که می‌خواهد حجامت کند (شخص حجامت شونده)، باید چهارزانو بنشیند. در روایتی نقل‌شده است که؛ هرگاه خواستی حجامت کنی، جلوی حجامت کننده بنشین درحالی‌که چهارزانو نشسته باشی، و بگو بسم‌الله الرحمن الرحیم، و سپس آیت‌الکرسی بخوان. چیزی که از مجموعه روایات استفاده می‌شود؛ این است که از چند لیوان برای حجامت استفاده شود، و این لیوان‌ها بافاصله کم، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

دیدگاه ها بسته شده است