طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۱ جلسه۳۶

طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۱ جلسه۳۶

موضوع بحث: علل واسباب بیماری ها
تعدادی زیادی از روایات تأیید می‌کنند این موضوع را که عرق (ژن) باعث بیماری است، اولین طایفه از این روایات، روایاتی هستند دال بر این است که مؤمنین باید به کمک هم بشتابند و به یکدیگر اهمیت دهند زمانی که یکی از این مؤمنین بیمار شود و عرقی در او بزند و حرکت کند. در روایتی دیگرمی فرمایند که مؤمنین برادر هستند اگر عرقی بر روی یکی از این‌ها بزند دیگران هم بیماری می‌کشند. مستفاد از تعابیر روایات که می‌فرمایند اگر عرقی بر او بزند، این است که عرق علت و سبب بیماری است واز طرفی این تعبیر اشاره به خود بیماری دارد.

دیدگاه ها بسته شده است