دکتر حمیدرضا ضیائی – تعریف نمک! + فیلم

ویژگی‌های نمک مورد تأئید طب اسلامی:

- دارای میزان مشخصی از مواد باشد

- از راه حلال به دست آمده باشد

- طیب باشد

- به اندازه مصرف شود

دیدگاه ها بسته شده است