بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

استفاده از ظروف آلومینیومی = آلزایمر

بهمن ۳, ۱۳۹۷

آمریکا حتی تایر هواپیما به ایران نمی‌دهد ولی اصرار در فروش بذر تراریخته خود به ایران دارد؟!

بهمن ۲, ۱۳۹۷

پزشکان اولین قربانیان علوم غربی !

دی ۲۳, ۱۳۹۷

اسرار فوق سری آمریکا برای نابودی تمام بشریت!

دی ۱۲, ۱۳۹۷

برنامه‌ مخفی برای نسل‌کشی خاموش با ابزاری بنام غذا

دی ۱, ۱۳۹۷

اسید فولیک خطر سرطان پستان را افزایش می دهد

دی ۱, ۱۳۹۷

تولید پفک با ذرت‌های تراریخته دامی!

آذر ۲۶, ۱۳۹۷

جنگ برچسب بر روی محصولات تراریخته!

آذر ۲۶, ۱۳۹۷

مصائب غربالگری اجباری⁉️

آذر ۲۵, ۱۳۹۷

برنامه مخفی برای کاهش جمعیت جهان