خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

دشمن سلامتی محصولات تراریخته

خرداد ۱, ۱۳۹۸

قاتلی به نام تفلون !

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

بیمار کردن مردم محصول تجارت نوین

اسفند ۲۹, ۱۳۹۷

تغییر الگوی مصرف نادرست در کشور

بهمن ۲۱, ۱۳۹۷

چند اشتباه ساده در پزشکی!

بهمن ۱۸, ۱۳۹۷

واکسن‌های “کزاز و دیفتری”برای عقیم کردن

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

استفاده از ظروف آلومینیومی = آلزایمر

بهمن ۳, ۱۳۹۷

آمریکا حتی تایر هواپیما به ایران نمی‌دهد ولی اصرار در فروش بذر تراریخته خود به ایران دارد؟!

بهمن ۲, ۱۳۹۷

پزشکان اولین قربانیان علوم غربی !

دی ۲۳, ۱۳۹۷

اسرار فوق سری آمریکا برای نابودی تمام بشریت!