خبری کوتاه اما تکان دهنده !

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در نشست خبري فاش کرد: يكى از مشكلات ما سرطان است كه طى سال هاى اخير رو به افزايش است. مرگ و مير ما تا ٩٠ درصد مبتلايان به سرطان است! در ايران سالى ٩٠ هزار نفر مبتلا به سرطان داريم. شايع ترين و كشنده ترين سرطان در ايران، سرطان معده است.

دیدگاه ها بسته شده است