اجرای چراغ خاموش سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

اهم برنامه‌های سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ درزمینهٔ تضعیف نهاد خانواده

از نگاه سند ۲۰۳۰ ، نهاد خانواده یک‌نهاد محدودکننده آزادی افراد است و به هر شکل ممکن باید محدود شود.

سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در حال حاضر به شکل چراغ خاموش در کشورمان در حال اجراست...

بعضی از افراد می‌گویند چرا از سند ۲۰۳۰ صحبت می‌کنید این سند که بافرمان رهبری متوقف شد.

در پاسخ باید گفت سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در ۱۷ حوزه مختلف تنظیم‌شده است. یکی از این حوزه‌ها، «آموزش» است که دو سال پیش با دستور رهبری اجرای آن در کشور متوقف (و درواقع توسط دولت تعلیق) گردید.

لیکن این اسناد چون به شکل تارعنکبوتی به هم متصل هستند، با تعلیق هر بخش، اجرای آن در قالب بخش‌های دیگر پیگیری می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، در خصوص آموزش جنسی کودکان و نوجوانان، با تعلیق ۲۰۳۰ آموزش، تحقق این هدف از طریق بخش بهداشت انجام می‌شود.

سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ جامع‌ترین سند سازمان ملل برای تحقق دهکده واحد و حکومت جهانی یهود است.

 

دیدگاه ها بسته شده است