شیوه تهاجم مافیای تراریخته!

دقت کرده اید شیوه تهاجم مافیای تراریخته به اساتید و نشریات و هرکس تراریخته را نقد می کند چگونه است؟

اول تخریب رسانه ای

با واژه هایی چون فناوری هراس و فناوری ستیز و ضد پیشرفت و … به رسانه یا استاد حمله می کنند، بعد ترساندن

شکایت، به دادگاه کشیدن و محاکمه و لایحه و تلاش برای خسته کردن افراد، با اینکه اکثرا افراد یا رسانه ها تبرئه می شوند ولی دقت کنی باز با کلی هزینه و وکیل گرفتن و تنظیم لایحه و وقت و ..هر کس نقد کند را به دادگاه می کشند؟ میدانی چرا؟

دلیلش این است با اینکه تبرئه شده اند ولی اگر دقیق دقت کنی اکثرا دیگر پس از دادگاه خیلی در باره تراریخته آن تاخت و تاز و حمله و سخنرانی و مصاحبه های قبلی را نمی کنند؟!

خبرگزاری تسنیم و یا سلامت نیوز را ببیت، اساتید منتقد محصولات تراریخته را بنگر! دیگر آن گزارش های مستند و سلسله وار مثل مزرعه پدری و پرونده جهانی غذا و سخنرانی های تند دکتر شیخی و دکتر اردکانی و خیام نکویی و عمرانی و خیلی اساتید دیگر را نمی بینی! یا خیلی کم شده یا لحنش خیلی آرام شده؟!

بله روش لابی تراریخته ها بسیار حساب شده است، مشابه روش کمپانی های مافیایی تراریخته آنها آرام آرام جواب پیش می روند! ساکت کردن مرحله به مرحله مخالفین و منتقدین.

مرحله بعدی کار آنها:

پس از ترساندن و یا ساکت کردن و جدا کردن از بدنه مخالفین یا منتقدین یا آرام کردن موج مخالفت ها و انتقادات، یکدفعه یک موج بزرگ تهاجمی برای اجرای اهداف خود را شروع می کنند چند ماه گذشته را دقت کنید :

سیلی از ده ها همایش و کارگاه و آموزش، مقاله، مصاحبه و خبر در مزایا و منافع تراریخته در سراسر کشور و رسانه ها برگزار و به راه انداخته اند و همچنان ادامه دارد.

بله استراتژی اینها بسیار هدفمند هماهنگ شده برنامه ریزی شده، حساب شده، تشکیلاتی و منظم مانند روش مافیای تراریخته جهانی است.

اینها مثل مخالفین و منتقدین تک روی و جزیره ای عمل نمی کنند اینها ستاد دارند تشکیلات، بودجه، امکانات، حمایت داخلی و خارجی دارند و البته برنامه، راهبرد، نفوذی، نیرو و امکانات دارند و آرام آرام جلو می روند و موفق هم می شوند.

ولی مخالفین و منتقدین به دلیل بی تشکیلاتی بی برنامگی، تک روی و تند روی و نداشتن بودجه و امکانات و نیرو با آن روش های روانشناسی مافیای تراریخته کم کم خسته می شوند یا می ترسند و کنار می کشند و تضعیف می شوند و از تاب و توان می افتند و ….

مراقب باشید که این بلا دارد سر مخالفین و منتقدین می‌آید و فقط چند نفر مانده‌اند. صدایمان دارد ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و در کوران اخبار و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مسائل سیاسی و تنش‌های جهانی و منطقه‌ای و کشوری دیگر تک‌صداهای شما شنیده نمی‌شود.

خواستم تذکر دهم که چشمانتان را بازکنید بیدار شوید خسته نشوید نیروهایتان را جمع کنید و تشکیلاتی و منسجم کارکنید و عملیات هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده و تهاجمی دیگری را شروع کنید که دشمن‌ و باطل با همه توان در حال تلاش بی‌رحمانه است. به نیت جهاد و اربعین حسینی یا علی بگویید و عشقی دیگر را آغاز کنید نگذارید خسته و بی‌رمقتان کنند.

پرفسور کرمی

 

 

دیدگاه ها بسته شده است