آموزش فشرده طب اسلامی حجت الاسلام کاظم زاده-جلسه۲۵ خواص خوراکی‌ها(گوشت)

آموزش فشرده طب اسلامی حجت الاسلام کاظم زاده-جلسه۲۵ خواص خوراکی‌ها(گوشت)

در روایتی پیامبر اکرم صلوات الله فرمودند؛ گوشت سید غذاها در دنیا و آخرت است.(از این تعبیر که می‌فرمایند؛ در آخرت، معلوم می‌شود که یکی از نعمت‌های اهل بهشت گوشت است). در خواص گوشت روایات زیادی واردشده است؛ در روایتی امیرالمؤمنین فرمودند باعث رویدن گوشت می‌شود (باعث چاقی مفید می‌شود نه چاقی مضر). یکی دیگر از خواص گوشت این است که باعث حسن خلق می‌شود (چون اعصاب را تقویت می‌کند). و نیز فرموده‌اند که برای قلب خوشحالی و سروری است هنگام خوردن گوشت.( شاید به تجربه برای همه ما ثابت‌شده است که انسان هنگام خوردن کباب فرح قلبی به او دست می‌دهد).

دیدگاه ها بسته شده است