آموزش فشرده طب اسلامی حجت الاسلام کاظم زاده-جلسه۴ (آشنایی با طب اسلامی۴)

آموزش فشرده طب اسلامی حجت الاسلام کاظم زاده-جلسه۴ (آشنایی با طب اسلامی۴)

موضوع:راه‌های پیشگیری از امراض

مجموعاً در روایات مطالبی ذکر شده است که این مطالب به ما شناخت‌های را می‌دهند تا سلامت خود را حفظ کنیم. (امیرالمؤمنین علیه اسلام در روایتی به کمیل فرمودند: ای کمیل برای بر داشتن هر قدمی نیاز به شناخت و معرفت داری.) هم در باب پیگیری و هم در بحث درمان از طریق متذکر شدن علل وعوامل بیماری ها.عللی که باعث بیماری می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند:1: دسته اول عواملی هستند که مستقیماً باعث بیماری می‌شوند:2: دسته دوم عواملی هستند که به صورت غیرمستقیم باعث بیماری می‌شوند.

موضوع:راه‌های پیشگیری از امراض

مجموعاً در روایات مطالبی ذکر شده است که این مطالب به ما شناخت‌های را می‌دهند تا سلامت خود را حفظ کنیم. (امیرالمؤمنین علیه اسلام در روایتی به کمیل فرمودند: ای کمیل برای بر داشتن هر قدمی نیاز به شناخت و معرفت داری.) هم در باب پیگیری و هم در بحث درمان از طریق متذکر شدن علل وعوامل بیماری ها.عللی که باعث بیماری می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند:۱: دسته اول عواملی هستند که مستقیماً باعث بیماری می‌شوند:۲: دسته دوم عواملی هستند که به صورت غیرمستقیم باعث بیماری می‌شوند.

دیدگاه ها بسته شده است