اسرار فوق سری آمریکا برای نابودی تمام بشریت!

اسرار فوق سری آمریکا برای نابودی تمام بشریت!

ما چه بخواهیم چه نخواهیم در حال جنگ هستیم،یک جنگ بزرگ.(که می‌توانیم از آن تعبیر به جنگ سفره‌ها کنیم).خود آقای هنری کسینجر در سال 1974 زمانی که پروژه200NSSM  را به کنگره آمریکا می‌دهد و با 100% آراء رأی می‌آورد.به‌صراحت بعدها اعلام می‌کند که اگر می‌خواهید مردم دنیا را کنترل کنید غذا را کنترل کنید.

آقای مایکل کافمن در سازمان ملل به‌صراحت اعلام می‌کند که اگر ما می‌خواهیم به ایدئال برسیم باید دوسوم جمعیت مردم دنیا را طی سی تا پنجاه سال کاهش دهیم.وزیر کشاورزی آمریکا در همان سال می‌گوید؛غذا یک ابزار است زمانی که می‌خواهیم مذاکره کنیم از آن به‌عنوان یک سلاح استفاده می‌کنیم.الآن سفره‌های مردم دنیا تحت مدیریت خاندان‌هایی است که قصد تقلیل جمعیت دنیا رادارند.و برای رسیدن به این هدف غذای مردم را دست‌کاری کرده‌اند.برای رسیدن به این هدف چه‌کاری انجام داده‌اند؟در پاسخ باید بگوییم نظام ها دو دسته هستند؛نظام الهی و غیرالهی.آن‌ها می‌دانند که نظام الهی بر اساس مبنا و فطرت الهی چیده شده است.زیرا نظام‌های الهی بر اساس راهنمایی‌هایی که خداوند متعال برای بشر فرستاده است طرح‌ریزی‌شده‌اند.اما این خاندان این نظام الهی را وارونه نشان دادند.بسیاری از چیزهایی که سالم بوده‌اند و انسان‌ها در طی قرن‌ها استفاده می‌کرده اند و باعث سلامت و طول عمر آن‌ها می‌شده است را حذف کرده است.

 

دیدگاه ها بسته شده است