غذاهایی که باهم خوردنشان ممنوع است

1 مصرف شير با هر ميوه و غذای دیگر غير از خرما

2 مصرف تخم‌مرغ با ماهي موجب قولنج-دندان درد و بواسير

3 مصرف غذاهای سرد و گرم باهم

4 مصرف غذاهای گوناگون

5 مصرف باهم غذاهایي که دارای طبيعت سرد هستند

6 مصرف غذاهایي که دارای طبيعت گرم هستند

7 مصرف سویق با شکر موجب ضعف جنسي مردان(غذاهایی که باهم خوردنشان مطلوب است. خوردن تخم‌مرغ با پياز / ماهي با خرما و عسل / ماست با زنيان / کله گوسفند با سویق / پنير با گردو / سبزی با غذا /خوردن نان قبل و بعد شيریني /خرما با آب ولرم )

موارد زیر ممنوع است

1 خوردن غذای سرد بعد از غذای گرم

2 آشاميدن آب بعد از ميوه سم است و بعد از انار سمی‌تر است.

3 آشاميدن آب سرد بعد از استحمام و هنگامی‌که معده خالي باشد مثلاً ناش نا

4 آشاميدن آب سرد بعد از شیرینی‌ها که مضر به دندان‌ها و باعث افتادن زودرس آ نها می‌شود

5 آشاميدن آب در حين غذا خوردن و بعد از غذاهای چرب و گوشتي. د رغير اين سه مورد آ ب بعد از غذا مشکلي ندارد.

موارد زیر پرهیز شود

گوشت گاو؛ پيامبر اکرم فرمودند: گوشت گاو مرض است( گوشت مرغ) امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: خوک پرندگان است ناشتا ماست خوردن) موجب سردی بدن (بر اساس احادیث معصومين علیهم‌السلام: ناشتا هندوانه خوردن / خربزه در حال ناشتا) جذام،قولنج و فلجمی آ ورد(خوردن زیاد تخم‌مرغ؛ خوردن سبزی شاهي کلاً بخصوص شبانه) موجب خون‌دماغ (خوردن سبزی گشنيز/ خوردن گوشت خام)کرم شکم توليد می‌کند(خوردن بعد از سيری)موجب لکه در صورت و حماقت می‌شود( بين وعده‌غذا خوردن/ در حالت جنابت غذا خوردن )مگر اینکه مزمزه و استنشاق کند(پرخوری / خوردن بدون بسم‌الله / بيش از دو وعده‌غذا خوردن / خوب نجویدن غذا / زیاد تخم‌مرغ آب پز خوردن)موجب آسم (خوردن پنير در صبح / خوردن نیم‌خورده موش / خوردن گوشت شکار و بز / زیاده‌روی در خوردن آلو / خوردن مرکبات در شب)چشم را لوچ می‌کند(خوردن خرماهای سرد مانند کبکاب و رطب)موجب فلج(خوردن غذای گرم داغ / خوردن گوشتي که سه روز مانده باشد / خوردن سيب کال)نرسيده(ترک وعده‌ی شام )

پرهیزهای نوشیدن

زیاد آب نوشيدن/ یک‌باره سر کشيدن آب موجب امراض متعددی ازجمله بیماری‌های کبدی خواهد شد / شب ایستاده آب خوردن / آب خوردن در ظرف مسي / نوشيدن آب در حمام / پختن و خوردن با آبي که در آفتاب گرم شده / نوشيدن آب یخ نوشیدن آ ب خنک مطلوب است بر اساس روایات معصومين علیهم‌السلام: در اردیبهشت‌ماه، ناشتا آب خوردن ممنوع،در آذرماه شب‌ها ممنوع و روز آبگرم مطلوب،آبان ماه آب کم خوردن مطلوب،مردادماه آب خوردن مطلوب و بهمن‌ماه آبگرم مطلوب است.

مطلوب ,پختن, غذا ,امراض,خوردن,نوشيدن,بیماری‌های,مزمزه,استنشاق,وعده‌غذا,تخم‌مرغ,پنير,گوشت

دیدگاه ها بسته شده است