مافیا سلامت ! آغاز کشت تراریخته در ایران با پنبه قسمت دوم

مافیا سلامت ! آغاز کشت تراریخته در ایران با پنبه قسمت دوم

کمپانی‌های تراریخته‌ساز مرتب ادعا می‌کنند که یکی از مزایای کشاورزی تراریخته کاهش شدید مصرف سموم و آفت کش‌های شیمیایی است! این ادعا در حالی است که کشت گسترده محصولات تراریخته در 20 سال گذشته، نتایج نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد نتایجی که نه تنها ادعای کمپانی‌های تراریخته‌ساز را رد می‌کند بلکه بر عکس نشان می‌دهد که هر چه تراریخته‌ها بیشتر کشت می‌شوند، مصرف سموم و آفت‌کش‌ها و سایر مواد شیمیایی مضر افزایش یافته است.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید مطلب کشت "محصولات تراریخته" باعث وابستگی دائمی به سموم شیمایی خاص + فیلم را بخوانید.

گزارش‌های مختلفی در این مورد منتشر شده است؛ در یک گزارش که سال گذشته در نیویورک تایمز منتشر شد، مقایسه آمریکا و کانادا که به‌طور گسترده تراریخته کشت می‌کنند با کشورهای اروپایی که تراریخته کشت نمی‌کنند نشان داد در 20 سال گذشته به دلیل مقاوم شدن آفات به تراریخته‌ها، استفاده از سموم شیمیایی نه تنها کاهش پیدا نکرده است که افزایش چشمگیری هم داشته است؛ به جدول زیر نگاه کنید:

در فرانسه که کشت تراریخته ممنوع است میزان سموم شیمیایی کاهش داشته است

در آمریکا که کشت گسترده تراریخته انجام می‌شود مصرف سموم شیمیایی افزایش یافته است

پس چرا مافیای تراریخته در داخل کشورمان درباره سموم مورد استفاده در کشت محصولات تراریخته دروغ می‌گوید؟! طبیعی است هدف آنها تجارت و کسب درآمد است و کاری با سلامت مردم یا محیط زیست ندارند بنابراین حقایق را وارونه جلوه می‌دهند.

مقاله علمی دیگری که در نشریه معتبر محیط زیست اروپایی منتشر شده نیز نتیجه مشابهی را نشان می‌دهد:

این مقاله که بررسی 16 سال کشت گسترده تراریخته در آمریکاست، نتیجه می‌گیرد کشت تراریخته نه تنها سبب کاهش مصرف سموم شیمیایی نشده است بلکه مصرف این سموم افزایش نیز یافته است.

در ضمن سمم جدیدی به نام علف‌کش "رانداپ" توسط کمپانی تراریخته مونسانتو وارد کشاورزی صنعتی شده که در طول 20 سال گذشته میزان استفاده از آن به‌طور وحشتناکی افزایش یافته و بر اساس تقسیم‌بندی سازمان جهانی بهداشت جهانی، جزو گروه 2 سرطان‌زاها قرار دارد.

نمودار فوق، افزایش حیرت‌انگیز مصرف جهانی علف‌کش سرطانزای گلایفوسایت را نشان می‌دهد؛ این افزایش که ارتباط مستقیمی با توسعه کشت تراریخته‌ها دارد حاصلی جز افزایش بیماری‌ها در جمعیت‌های انسانی، تخریب محیط زیست و تنوع زیستی در کشورها ندارد.

محصولات تراریخته مقاوم به علف‌کش عموما در برابر علف‌کشهای بر پایه گلایفوسیت مانند راندآپ توان تاب‌آوری دارند؛ در چنین شرایطی تمام گیاهان زنده موجود در مزرعه به جز گیاه تراریخته نابود می‌شوند؛ بیش از 80 درصد محصولات تراریخته زیر کشت در دنیا به یک یا چند علف‌کش مقاوم هستند!

حدود 98 درصد محصولات در برابر علف‌کش‌ها مقاوم هستند یا قادرند سم حشره‌کش بی تی را بیان کنند (منبع 3)؛ به لحاظ فنی علف کش‌ها و حشره‌کش‌ها هر دو سم هستند.

گیاهان تراریخته مقاوم به علف‌کش منجر به افزایش چشمگیر استفاده از سموم علف‌کش شده است (منابع 4، 5، 6، 7، 8 و 9)؛ بر مبنای اطلاعات گزینش شده از دپارتمان کشاورزی ایالات متحده امریکا، کشت تراریخته مقاوم به علف‌کش منجر به افزایش 239 هزار تنی مصرف علف‌کش در فاصله سالهای 1996 الی 2011 شده استدر حالیکه مصرف حشره‌کش‌ها در اثر کشت گیاهان تراریخته مقاوم به آفت در طی این سالها، تنها 56 هزار تن کاهش یافته است یعنی در مجموع مصرف سموم 183 میلیون تن افزایش یافته است (منبع 5).

در نقطه مقابل، کاهش اندک مصرف حشره‌کش در اثر کشت محصولات تراریخته در امریکا، در سال 2017 در کشور فرانسه مصرف علف‌کش نسبت به سال 1995، 6 درصد کاهش یافت و مصرف حشره‌کش در این کشور 76 درصد نسبت به سال 1995 کاهش یافت؛ در سال 2009 مصرف علفکش 18 درصد و مصرف حشره‌کش 88 درصد نسبت به سال 1995 کاهش یافت؛ نتایج مشابهی در کشورهای سوئیس و آلمان رقم خورده است؛ همه این آمارهای مطلوب در غیاب محصولات تراریخته حاصل شده است. (منبع 2).

دستیابی به این روند مطلوب به مفهوم کاهش شدید عملکرد یا درآمد کشاورزان نیست؛ چنانچه نتایج مطالعه انجام شده توسط دانشمندان دولت فرانسه در سال 2011 نشان داده است که مصرف سموم با به کارگیری روش‌های کشاورزی تلفیقی 30 درصد کاهش یافت در حالیکه عملکرد تولید تنها 3.7 درصد کاهش یافت بدون اینکه در درآمد کشاورزان تغییری حاصل شود. (منبع 10)

حتی گیاهان تراریخته مقاوم به آفت، منجر به حذف یا کاهش سموم نمی‌شود، صرفنظر از اینکه گیاه خودش به یک منبع تولید سم تبدیل می‌شود؛ گیاهان تراریخته مقاوم به آفت به مراتب سم آفت‌کش بیشتری در مقایسه با آفت‌کش شیمیایی جایگزین شده تولید می‌کند چنانچه ذرت تراریخته چندصفتی (مقاوم به علفکش و آفت‌کش) 19 برابر سم بیشتری تولید می‌کند. (منبع 5).

طرفداران محصولات تراریخته اینگونه ادعا می‌کنند که سم Bt تاثیری بر روی حشرات غیر هدف ندارد و برای پستانداران نیز بی‌ضرر است؛ آنها با این پیش فرض این ادعا را مطرح می‌کنند که سم تولید شده توسط گیاه تراریخته کاملا مشابه سم طبیعی تولید شده توسط باکتری خاکزی است که به‌عنوان یک آفت‌کش بی‌خطر در انواع کشاورزی خصوصا کشاورزی ارگانیک مورد استفاده قرار می‌گیرد!

اما سم بی‌تی تولید شده توسط گیاه تراریخته به لحاظ ساختار و نحوه عملکرد با سم بی‌تی طبیعی متفاوت است (منابع 11، 12، 13). بر خلاف بی‌تی طبیعی که تنها در روده حشرات فعال است و در حضور نور خورشید به سرعت غیرفعال می‌شود، سم تولید شده در گیاهان تراریخته همواره به حالت پیش فعال بوده و تولید آن به‌طور دائم صورت می‌پذیرد.

دیدگاه ها بسته شده است